เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 22 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกระพังโหม .กำแพงแสน.นครปฐม  นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม คณะแพทย์หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอสม. และประชาชนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม  ได้รับความอนุเคราะห์ จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  ในการนำโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   มาดำเนินการในเขตพื้นที่อำเภอกำแพงแสน เพื่อตรวจรักษาและผ่าตัดตาให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาส ให้ได้รับการตรวจและรักษาอย่างถูกต้องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด และเป็นการเผยแพร่กิจกรรมของสภากาชาดไทย  และเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ให้ทั่วถึงและเป็นที่รู้จัก

การดำเนินโครงการครั้งนี้ ในส่วนของสภากาชาดไทย นำโดยแพทย์หญิง อุไรวัลย์ตินนังวัฒนะ จักษุแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยร่วมกับ จังหวัดนครปฐม  เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม อำเภอกำแพงแสน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวก ตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกระพังโหม ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และบุคลากรในการดำเนินโครงการเพื่อทำการผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจก  ต้อหิน ต้อเนื้อ โรคเกี่ยวกับเปลือกตา และท่อน้ำตาอุดตันในครั้งนี้

โดยดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม  2566 มีประชาชนมารับการตรวจรักษาตา    ทั้งสิ้น  275  รายผ่าตัดทั้งสิ้น  160 รายดังนี้ 1.ได้รับการผ่าตัดต้อเนื้อ จำนวน 55 ราย 2.ผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 103 ราย 3.ผ่าตัดท่อน้ำตาอุดตัน จำนวน 2 ราย 4.รับแว่นกันลมกันแดด จำนวน 160 ราย 5. รับแว่นสายตาผู้สูงอายุ จำนวน 41 ราย นอกจากนี้มีการแจกถุงของขวัญและผ้าห่ม จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ให้กับผู้เข้ารับบริการทุกราย อีกด้วย

……………………………

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว