สุพรรณบุรี แถลงข่าว “เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์สุพรรณบุรี” ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ

วันนี้(5 เม.ย.66)  13.30 น. ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี การจัดงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ประจำปี ๒b๕๖6  นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานแถลงข่าว “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี”  ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๖  ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณถนนอาทิวราห์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  โดยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ร่วมกันจัดงาน  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย

นอกจากนี้ สถานที่จัดงานบริเวณถนนอาทิวราห์ยังเป็นสถานที่ที่จังหวัดได้ใช้ชื่อเพื่อยกย่องคุณงามความดีของนายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือตูน บอดี้สแลม ที่ได้ทำโครงการก้าวคนละก้าวระดมทุนเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลศูนย์ ๑๑ แห่ง ทั่วประเทศ

 

โดยกิจกรรม ภายในงานประกอบด้วย พิธีสรงน้ำหลวงพ่อโตทองคำ พระสงฆ์ และพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้าวัดไซนาวาส / ขบวนแห่หลวงพ่อโตทองคำและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี /ขบวนแห่สงกรานต์ รถบุปผชาติ ของส่วนราชการจังหวัด และอำเภอ 10 อำเภอ ที่สอดแทรกวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอ/ การประกวดเทพีสงกรานต์ / ถนนเล่นน้ำ อุโมงค์น้ำ  และการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินชาวสุพรรณบุรี เพื่อร่วมขับเคลื่อนสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโก