ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาและการกีฬา ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

นางสมจิต  บุญคงเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง กำหนดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาและการกีฬา ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง อ.ไชโย จ.อ่างทอง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๗) โดยเริ่มตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตั้งกองผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและการกีฬา ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง  จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์/พิธี ถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและการกีฬา/ถวายภัตตราหารเพลแก่พระสงฆ์ (ปิ่นโต)และพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรและนักเรียน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้รับความเมตตาจาก ท่านพระครูวิสุทธิชัยคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวิษณุ ไล่ชะพิษ อริการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาและการกีฬา ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง อ.ไชโย จ.อ่างทอง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๗) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป