ราชบุรี คณะทำงานด้านกิจการพลเรือนตรวจเยี่ยม ศบภ.มทบ.16

ราชบุรี คณะทำงานด้านกิจการพลเรือนตรวจเยี่ยม ศบภ.มทบ.16

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 66 เวลา 09.00 – 12.00 น. พ.อ.จิระโรจน์ กองวารี รอง ผบ.มทบ.16 จังหวัดราชบุรี พร้อมคณะ ผบช. ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.อานนท์ เพชรคำ หน.คณะทำงานด้าน กร. ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัย ของ มทบ.16 ณ สนามหญ้าด้านหน้า บก.มทบ.16 ผลการปฏิบัติ ศบภ.มทบ.16 ดำเนินการจัดกำลังพล ร้อย.ชป. พร้อมยานพาหนะ เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ในอัตรา เพื่อทำการตรวจสภาพความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ และ การประสานการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติราชบุรี ทั้งนี้ ศูนย์ตอบโต้ฯ สาธิตการใช้อุปกรณ์โดรนจับความร้อนสำหรับใช้การค้นหาผู้สูญหาย และ ในภารกิจการช่วยเหลืออื่นๆ เมื่อได้รับการร้องขอ