ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบัพระมหากษัตริย์ ในห้วงวันสำคัญต่างๆ ด้วยความรักความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์

ที่ วัดหัวเขา หมู่ที่ 3 ต.สระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าว เชิญชวนประชาชนชาวสุพรรณบุรี ร่วมแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในห้วงวันสำคัญต่างๆ ด้วยความรักความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์อย่างเช่นในเดือนนี้ คือวันฉัตรมงคล ซึ่งเป็นวันบรมราชาภิเษกของในหลวงรัชการที่ 10  เรามีพิธีเฉลิมฉลองโครง การเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ที่บึงบ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี  /และในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งทางจังหวัดจะมีพิธีทำบุญตักบาตร/วางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร ส่วนพี่น้องประชาชนขอเพียงแต่ประพฤติตนเป็นคนดี มีความเมตตา เสียสละ ตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังโครงการ 1 ตำบล 1หมู่บ้านยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งผู้เสพ ผู้ค้า ต้องหมดไป ซึ่งต้องทำให้ทุกครอบครัว ทุกหมู่บ้าน มีความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน

 

นอกจากนี้ คือเรื่องบัตรประชาชนดิจิทัล หรือบัตรประชาชนในมือถือ ขอเชิญทุกท่านโหลดแอฟ ThaiD ไว้บนสมาร์ทโฟน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และมีระบบการป้องกันอย่างดี ซึ่งสามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมต่างๆได้ ทั้งธนาคาร และทุกส่วนราชการ