สุพรรณบุรีเจ้าภาพแข่งขันฟุตบอลอาวุโสรายการ “มอลเทนไทยแลนด์คัพ”

ที่ บ.ชมเดือน คอมเพล็กซ์ จำกัด สุพรรณบุรี ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษา รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสรายการ “มอลเทนไทยแลนด์คัพ” ครั้งที่ 10 โซนภาคกลางตอนล่าง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มอบหมายให้นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรี ตำบลท่าระหัด เป็นประธานแถลงข่าว โดยจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ สนามสันติฟิลล์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โดย ดร.อุดม ยังได้สนับสนุนเงินจัดการแข่งขันจำนวน 50,000 บาท อีกด้วย

โดยมีการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสรุ่นอายุ 40-45 ปี, 50. – 55 ปี และรุ่นอายุ 60  ปีขึ้นไป เพื่อเป็นตัวแทนเข้าชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักกับวัฒนธรรมประเพณี และสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี

อีกทั้งยังได้ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย ในกลุ่มผู้สูงอายุและเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับผู้สูงอายุ ตลอดจนเป็นแบบอย่างของเยาวชนเพื่อเอาเป็นต้นแบบ ในการดูแลสุขภาพด้วยโดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงครามสมุทรสาคร และเจ้าภาพจังหวัดสุพรรณบุรี