มทร.รัตนโกสินทร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันพระราชทานนาม “ราชมงคล”

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานในโครงการวันพระราชทานนามราชมงคล” 15 กันยายน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งหมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 และได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548พระราชทานพระราชลัญจกร และมหาพิชัยมงกุฎ เป็นตราสัญลักษณ์ ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งโครงการนี้เริ่มด้วยขบวนพิธีอัญเชิญตราราชมงคล พิธีถวายราชสดุดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีมอบโล่รางวัลนพรัตนราชมงคลครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 ให้แก่บุคคลที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้เสียสละ สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ภายใต้คำสอนศาสตร์พระราชา ของในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 9 ท่าน ได้แก่ 1.นายนพดล  บุญเดชหัวหน้ากลุ่มงานบริหารกลาง สำนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 2.นายสุธาพัฒน์  ศรีโพธิ์รตนะ ผู้จัดการโครงการอาวุโส บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล๊อปเม้นต์คอร์ปอเรชั่น จำกัด 3.นายทักษพล  พีระวัฒนชาติ อดีตรองประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอ็นวายเค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด4.นายธีรเดช  สินธพเรืองชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทห้างขายทองทองใบเยาวราช (สี่แยกวัดตึก) จำกัด 5.นายเกียรติศักดิ์  สุวรรณพงศ์ ข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มจิตรกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร 6.นางสาวณัฐฐานิตา กาญจนชัยภิวัฒน์เจ้าของกิจการสตูดิโอหัตถศิลป์ Thai Craft Studio 7.นายวุฒิชัย  วิเชียรศรี ข้าราชการครูบำนาญ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 8.นายไชยวัฒน์  แจ้งสว่าง ประธานกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนเกษตรประมงแปรรูปเขาเต่า และเลขานุการ ตลาดอิ่มใจ ออกแกนิก หัวหิน และ9.นางสาวกนกวรรณ  ลั่นคีรี ประธานบริหารบริษัท Silk Road Business Services Pte Ltd (ประเทศสิงคโปร์) หอประชุมบัวสวรค์ มทร.รัตนโกสินทร์

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลนพรัตนราชมงคล ครั้งที่4 มา โอกาสนี้

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR