อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ มอบหมาย รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี เข้าร่วมหารือ แลกเปลี่ยนทางวิชาการ กับผู้บริหารในเครือกลุ่มราชมงคลทั้ง 9 แห่ง กับ HE Mr. Jonathan Kings เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมาย รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี เข้าร่วมหารือ แลกเปลี่ยนทางวิชาการ กับผู้บริหารในเครือกลุ่มราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ในการศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน HE Mr. Jonathan Kings เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ทำเนียบเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR