สุพรรณบุรี ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปี ๒๕๖๖

นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินและกล่าวคำนิยมแก่นางสาวสุธาภรณ์ บุญวงษ์ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสงวนหญิง

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

     โดยมีนายชวลิต  เจนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เป็นประธานการประเมิน พรัอมคณะ และนายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง กล่าวต้อนรับ

     ในการนี้ พระสุพรรณวชิราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์  ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินและกล่าวคำนิยม