อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ และถวายของที่ระลึก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ และทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ปี 2566

#ซึ่งของที่ระลึกรับเสด็จ ในปีนี้ ได้แก่ กิ๊บทำจากวัสดุโลหะเงินฝังพลอยผสมหญ้าลิเภา #ผลงานของ ผศ.สุทัน อนุรักษ์ จากสาขาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี และหัวโขน หนุมาน ลงรักปิดทอง #ผลงานของ ผศ.สุรัฐ บุญทรง และสาขาวิชาหัตถศิลป์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทั้งนี้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ  และเป็นการเทิดพระเกียรติในงานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรประเทศ นำไปสู่การผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม .แม่ริม.เชียงใหม่

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR