มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมใจสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมใจสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงของชาติไทย และเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับชุมชน พร้อมทั้งจัดการประกวดนางนพมาศ และนางนพมาศจำแลง โดยได้รับเกียรติจากดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานเปิดการประกวด และ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดการประกวด และผศ.ดร.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด รองอธิการบดี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดการประกวด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฟ้นหากุลสตรีไทย เป็นตัวแทนและสัญลักษณ์สำคัญในเทศกาลลอยกระทงของชาวตำบลศาลายา ทั้งสตรีโดยกำเนิด และสตรีข้ามเพศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมความเข้าใจ และการยอมรับความหลากหลายทางเพศในสังคม โดยคัดเลือกจากคุณสมบัติด้านรูปลักษณ์ บุคลิกภาพ และไหวพริบปฏิภาณของผู้เข้าประกวดในแต่ละประเภท ทั้งนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกทางหนึ่ง ณ วัดสุวรรณาราม อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR