จังหวัดนครปฐมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

วันที่ 2 เมษายน 2567  ที่ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนนาคประสิทธิ์ (มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ โดยมีพระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ นำพระสงฆ์ พร้อมทั้งสามเณร ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติฯ ออกรับบิณฑบาต  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 อีกทั้งเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วทุกหมู่เหล่า ตลอดจนเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

*************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว