มทร.รัตนโกสินทร์ โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานในโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน” ซึ่งในโครงการเริ่มด้วยพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และผู้เข้าร่วมพิธี ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR