อุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี เตือน เกษตรกรผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรฉีดน้ำบริเวณหลังคาโรงเรือนควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เนื่องจากอากาศร้อน

นายประทีป  คล้ายสุบรรณ  ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี  เปิดเผยว่า   ระยะนี้ ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตลอดช่วง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง  เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานส่วนชาวเรือและชาวประมง บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

ส่วนคำแนะนำสำหรับการเกษตรภาคกลางระยะนี้อากาศร้อน เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรลดอุณหภูมิในโรงเรือน โดยติดตั้งพัดลมเป่าและดูดอากาศ หรือฉีดน้ำบริเวณหลังคาโรงเรือน หรือฉีดน้ำเป็นฝอยบริเวณโรงเรือน หรือใช้วัสดุอุ้มน้ำชุบน้ำแล้วนำไปไว้ในโรงเรือน เมื่อน้ำระเหยก็จะนำความร้อนออกไปบางส่วนทำให้อุณหภูมิรอบข้างลดลง เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเครียด อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย สำหรับปริมาณน้ำที่ระเหยมากในระยะนี้ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง และดูแลจำนวนสัตว์น้ำให้สมดุลกับปริมาณน้ำที่มีอยู่หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัด ส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดินและรักษาอุณหภูมิดิน