นายกฟลุ๊คนั่ง ปธ.กก.สถานศึกษา ราชินีบูรณะ

วันที่ 2 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ลงนามประกาศแต่งตั้ง ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชินีบูรณะ รวม 15 คน โดยนายกองตรี เอกพันธุ์ คุปตวัช อดีตนายกเทศมนตรีนครนครปฐม เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ เป็นกรรมการ เลขานุการ นายจำนงค์ ภักดี กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง นายสุธี เพชรรัตนาภรณ์ กรรมการผู้แทนครู นายประดิษฐ์ รัตนคเชนทร์ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน นายแพทย์ชัชวาลย์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นางวิภาพรรณ ลี้ไพบูลย์ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า พระครูทักษิณานุกิจ วัดห้วยจระเข้ กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา นายวรพจน์ นาคนคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางอุไร ตุงคเศรวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายณรงค์ ปฐมกาญจนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางสิริยุพา ศกุนตเสฐียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายชัยยุทธ อภิรักษ์ขิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายพีรวัฒน์ เวศย์วรุตม์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ