นครปฐม จัดโครงการสืบสานตามรอยพระราชปณิธาน ๖๙ พรรษา องค์วิศิษฏศิลปิน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ณ วัดดอนยอ ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ว่าที่ร้อยตรีหม่อมหลวงราชวงศ์นิวัติ กัลยาวงศ์ เป็นประธานโครงการสืบสานตามรอยพระราชปณิธาน ๖๙ พรรษา องค์วิศิษฏศิลปิน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันรักการอ่าน และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๗ วันครบรอบการจัดตั้ง สมาคมอนุรักษ์มรดก ทางวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๑ ปี พร้อมด้วยนายอำเภอบางเลน และหัวหน้าหน่วยราชการ เจ้าอาวาสวัดดอนยอ คณะสงฆ์ เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์