พสกนิกรชาวสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

เช้าวันนี้( 5 เม.ย.67) เวลา 07.00 น.ที่ ศาลาการเปรียญวัดแค  ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พสกนิกรชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ทุกหมู่เหล่า นำโดยนางอภิญญา  เอี่ยมอำภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นางนภัสสร  สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี  ศาล  ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 และวันอนุรักษ์มรดกไทย

ทั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทรงทุ่มเทพระวรกายและทรงงานหนักอย่างต่อเนื่อง

โดยทรงเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์แก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า