เกษตรสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง อำเภอดอนเจดีย์ และอำเภอด่านช้าง

นายปิยะ บุญเรืองรอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรขำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวจุติพร ผลทวีทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

ลงพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์ บริเวณคลองชลประทานมะขามเฒ่า เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำแล้ง เบื้องต้นพบว่าระดับน้ำในคลองชลประทานมีปริมาณที่สูงขึ้น เพียงพอที่จะสูบน้ำเข้าสวน ไร่ นา

อีกทั้งลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และอากาศร้อนจัด พื้นที่ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน และยางพารา ที่ประสบปัญหาสภาพอากาศที่ร้อนจัด ฝนทิ้งช่วงส่งผลให้ผลทุเรียนแห้ง ร่วง และผลแตกก่อนระยะการเก็บเกี่ยว รวมพื้นที่ทุเรียน 20 ไร่ และปัญหาต้นยางพาราอายุ 2  ปี ยืนต้นตาย พื้นที่ 9 ไร่

ที่สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกร ทั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะกับเกษตรกร ในด้านการรับมือกับปัญหาสภาพอากาศที่แปรปรวนในปัจจุบัน และเน้นย้ำเรื่องการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อรองรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านภัยธรรมชาติต่อไป