เกษตรสุพรรณบุรี เตรียมความพร้อมแปลงทดสอบพืชใช้น้ำน้อย (ถั่วเขียว) ฤดูฝน อ.เดิมบางนางบวช

นายวสันต์ จี้ปูคำ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี นำทีมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและหาแปลงทดสอบ​พืชใช้น้ำน้อย (ถั่วเขียว) ฤดูฝน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช

โดย​หน่วยงาน​ที่​ร่วมประชุม​ ได้แก่ กรมวิชาการ​ส่งเสริม​การ​เกษตร​ ศูนย์​วิจัย​พืช​ไร่​ชัยนาท​ ศูนย์​วิจัย​พืชไร่​สุพรรณบุรี​ สำนักงาน​เกษตร​จังหวัด​สุพรรณบุรี​ สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​เดิมบาง​นาง​บวช​ และเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งได้คัดเลือกพื้นที่แปลงทดสอบถั่วเขียว พันธุ์ชัยนาท 3 จำนวน 5 ไร่ ของนายชลิต หอมยามเย็น ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี