ชมรมข่าวออนไลน์นิวส์ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ชมรมข่าวออนไลน์นิวส์ นำโดยนายธัญพร ดังตราชู ประธานชมรมข่าวออนไลน์นิวส์ พร้อมด้วยสมาชิกชมรม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 46 พรรษา 3 มิถุนายน 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กรุงเทพมหานคร