กาญจนบุรี ฉก.ลาดหญ้ารวบ 2 หนุ่มชาวเมียนมา ขณะลักลอบขับรถจักรยานยนต์ ข้ามแดนเพื่อนำออกประเทศเมียนมา

เมื่อเวลา 05.00 น.ขณะ ร.ท.เลิศชัย  นาคงาม ผู้บังคับหน่วยหมวด อ่านต่อ >>