ตรัง ทหารฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อแหล่งท่องเที่ยว

นายอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ขอความร่วมมือจากกองพันทหารราบที่ อ่านต่อ >>