ตรัง แถลงพบผู้ติดเชื้ออีก 3 ราย

จังหวัดตรัง แถลงพบแรงงานข้ามชาติ สัญชาติเมียนมาร์ ทำงานในโรง อ่านต่อ >>