ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ตำรวจแห่งชาติ เชิญชมบทกวีสู่บทเพลงปลุกจิตสำนึกให้รักชาติ จากใจผู้พิทักษ์ “คัมภีร์แผ่นดิน”

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ตำรวจแห่งชาติ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.56 น. ที่ร้านครัว ดงตาล ณ ร อ่านต่อ >>