มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน เทศกาลตรุษจีน 2567

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร อ่านต่อ >>

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ วันวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการเฉ อ่านต่อ >>

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ โรงแรม อวานี พลัส เขาหลัก รีสอร์ท จังหวัดพังงา

ระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการ อ่านต่อ >>

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการโมเดลการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ SQUARE (Social Entrepreneurial Model) ของนักศึกษา/บัณฑิต/

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565  สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรร อ่านต่อ >>