มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ วันวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” 28 กรกฎาคม 2566 โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี โดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมถวายพานพุ่ม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นเป็นพิธีถวายพระพรชัยมงคล เจริญชัยมงคลคาถา และบำเพ็ญกุศลฯ และร่วมลงนามถวายพระพร ทั้งนี้ภายในงาน มีการแสดงรำวงมาตรฐาน จากผู้ประกวดรำวงมาตรฐานเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นผศ.ดร.อภิเสฏฐ์  สุวรรณสะอาด รองอธิการบดี ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด หอประชุมบัวสวรรค์(1,500 ที่นั่ง) มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR