มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ได้รับเกียรติ อ่านต่อ >>

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทำบุญครบรอบ 8 ปี ราชมงคลชมคลื่น

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกส อ่านต่อ >>

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมประชุมหารือความร่วมมือ ทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหการ แห่งเมืองเจียงซี

วันที่ 5 กันยายน 2566 นำโดย รศ. ดร. อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อ่านต่อ >>

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เจ้าภาพการจัดโครงการอัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย (ครั้งที่ 17) ณ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโก อ่านต่อ >>

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566

 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ กระท อ่านต่อ >>

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ แถลงข่าวงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ โถงอาคารอุดมศึกษา 2 สป.อว. (ถนนศรีอยุธยา) กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกส อ่านต่อ >>

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั อ่านต่อ >>

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดพิธีฉลองครบรอบ 110 ปี เพาะช่าง

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 ที่วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทค อ่านต่อ >>

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) แขวงสัมพันธวงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ อ่านต่อ >>

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตรัง ทำกิจกรรมจิตอาสา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ ศูน อ่านต่อ >>