ศาลปกครอง พร้อมเปิดทำการศาลปกครองยะลา ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นวันแรก มีเขตอำนาจครอบคลุมจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส

ศาลปกครอง พร้อมเปิดทำการศาลปกครองยะลา ซึ่งเป็นศาลปกครองในภูม อ่านต่อ >>