ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบหลังภาวะวิกฤตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 นำโดย​นางสาวรัชว อ่านต่อ >>

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านมะขามเตี้ย ดำเนินโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ ในชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านมะขามเต อ่านต่อ >>