สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศน์มหาชาติ และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆร อ่านต่อ >>

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.29 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ส อ่านต่อ >>