สุพรรณบุรี สืบสานประเพณี “ผ้าป่าข้าวฝ่อน ข้าวเปลือก”ที่หายไปกว่า 50 ปี

สุพรรณบุรี สืบสานประเพณี "ผ้าป่าข้าวฝ่อน ข้าวเปลือก"ที่หายไปกว่า 50 ปี

ที่ วัดหนองกระทุ่ม-หนองถ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.ส อ่านต่อ >>