จังหวัดสุพรรณบุรี ชวนเที่ยวงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ชมแสดงแสงสีเสียง“มหาวีรกรรมยุทธหัตถี”บนหลังช้างจริง โดยฝีมือของนักแสดงเยาวชนกว่า 700 ชีวิต

จังหวัดสุพรรณบุรี ชวนเที่ยวงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ชมแสดงแสงสีเส อ่านต่อ >>