AIS อุ่นใจ Cyber สะท้อนปัญหาการเรียกชื่อล้อเลียน สร้างความอับอาย กระทบต่อการใช้ชีวิต ชวนคนไทยหยุดการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ “โปรดเรียกฉันด้วยชื่อฉัน” ในวัน Stop Cyberbullying Day

วันศุกร์ที่ 3 เดือนมิถุนายนของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันหยุด อ่านต่อ >>