ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมบริจาคสิ่งของร้านธารากาชาด นำรายได้ดูแลผู้ด้อยโอกาส

ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อออกร้านการกุศลธารากาชาดในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562 พร้อมนำรายได้ดูแลผู้ด้อยโอกาสต่อไป

            วันนี้ (10 ม.ค. 62) ที่ศาลารวมใจ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน นำสิ่งของบริจาคมามอบให้กับกาชาด เพื่อนำไปเป็นรางวัลในการจัดกิจกรรมการกุศลธารากาชาด ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

            สำหรับเงินรายได้จะเก็บเอาไว้เป็นกองทุนของคณะกรรมการเหล่ากาชาดสุพรรณบุรี ที่มีภารกิจอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีในการออกไปให้การดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ประสบปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี เพื่อให้สังคมไทยได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในรูปแบบของการเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สำหรับในช่วงวันงานจะมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดจากทุกอำเภอผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมารับผิดชอบอำนวยความสะดวกในแต่ละคืน

            ทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ขึ้น เพื่อให้ชาวไทยทั้งประเทศได้ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกอบกู้เอกราชให้กับปวงชนชาวไทยด้วยความกล้าหาญสมเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย ในส่วนของคณะกรรมการเหล่ากาชาดสุพรรณบุรีที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศของงานด้วยการจัดลานกิจกรรมแห่งความสุขสนุกสนาน และได้บุญกุศลมาอย่างต่อเนื่อง

            ทั้งนี้ทางคณะกรรมการได้จัดเตรียมของรางวัลเอาไว้จำนวนมาก อาทิ รถจักรยานยนต์ สร้อยคอทองคำ ตู้เย็น ทีวี รถจักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ที่ได้รับบริจาคมาจากกลุ่มบุคคลทั้งภาครัฐ เอกชน โดยผู้ที่มาเยี่ยมชมและได้เข้าร่วมกิจกรรมในการเล่นเกมจะได้รับของรางวัลติดมือกลับบ้านกันทุกคน