จังหวัดนครปฐมจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านทั้งนานาชาติและพื้นที่บ้านท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

นครปฐมจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทย

       วันที่ 22 มกราคม 2561 ที่ลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทย ณ จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2 ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมสุรินทร์ มูลนิธิการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ และมูลนิธิยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ร่วมจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านทั้งนานาชาติและพื้นที่บ้านท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก ประกอบกับศิลปวัฒนธรรมเป็นเครื่องจรรโลงจิตใจให้เกิดสุนทรียะ และเป็นอิสระ ตลอดจนเป็นการต่อยอดงานเทศกาลและแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นที่บ้านนานาชาติสุรินทร์ ซึ่งได้ดำเนินการมาทุกปี และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 13 โดยมีเครือข่ายประเทศสมาชิก 31 ประเทศ ทั้งนี้ได้ลงนามความร่วมมือในการจัดงานดังกล่าวขึ้น

นครปฐมจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทย

สำหรับการจัดงานเทศกาลที่จังหวัดนครปฐม ในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประเทศต่างๆ จำนวน 16 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศบังคลาเทศ บัลแกเรีย จีน จากมลรัฐชานซี จีนจากมลรัฐซีอาน อียิปต์ ฟินแลนด์ กรีซ อินเดีย อินโดนีเซีย อิสราเอล ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา และประเทศไทยเข้าร่วมงานจำนวน 250 คน

Written by 

นายธัญพร ดังตราชู บรรณาธิการบริหาร ออนไลน์นิวส์ Email : porn0619544294@gmail.com Tel : 061-9544294 website : http://www.online-news.biz (ข่าวออนไลน์) http://www.onlinenewstv.net (ทีวีออนไลน์) http://www.aerialthailand.com (บริการถ่ายภาพมุมสูง) http://travel.aerialthailand.com (ภาพมุมสูงเที่ยวทั่วไทย) http://www.tangmaisoft.com (รับเขียนโปรแกรม)