ชุดคุ้มครองตำบล เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย หมู่บ้าน ตำบล สร้างสันติสุขในพื้นที่  

ชุดคุ้มครองตำบล เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย หมู่บ้าน ตำบล สร้างสันติสุขในพื้นที่

 วันนี้ ( 15 เม.ย.62 )  พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผอ.รมน.ภาค 4 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเสริมสร้าง ชุดคุ้มครองตำบล เพื่อชี้แจงความคืบหน้าในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและร่วมกันหารือเสนอแนะแนวทางให้กับชุดคุ้มครองตำบลของ จังหวัดยะลา,ปัตตานี,นราธิวาส และสงขลา

 

โดยมี พล.อ.ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธาน ชุดคุ้มครองตำบล หรือ ชคต. จัดขึ้นตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย หมู่บ้าน ตำบล ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการนำอาสาสมัครรักษาดินแดน และกำลังประชาชน มาเสริมการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีบทบาทหน้าที่หน้าที่ความรับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบล ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด รักษาความปลอดภัยบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา รักษาความปลอดภัยเส้นทางในตำบลสนับสนุนการปฏิบัติของทหารหลักและทหารพราน ตลอดจนช่วยเหลือทางราชการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของบ้านเมือง บรรเทาสาธารณภัยและการพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสันติสุขในชุมชนของตน