นครปฐม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น.ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดนครปฐม ของวันที่ 14 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

โดยมี พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานประจำวัน การรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 และการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ประชุมผ่านระบบ VDO Conference และแจ้งข้อสั่งการให้จังหวัด กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ

สำหรับผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดนครปฐม นายศุภชัย แสนยุติธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม รายงานข้อมูลสถานการณ์ พร้อมนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานภาคีหลักด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด เข้าร่วมให้ข้อมูลในการประชุมครั้งนี้ด้วย

สนง.ปชส.นครปฐม