สุพรรณบุรี เปิดบ้านต้อนรับ “ตรัง Road Show” ส่งเสริมการทำตลาดภาคกลาง

นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวให้การต้อนรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ในกิจกรรม Road Show ส่งเสริมการทำตลาดภาคกลาง ที่ ห้องประชุมโรงแรมวาสิฎฐี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  โดยมีนายพามทุกหักดิ์ ศรีหมาน ท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน  ขณะที่ นายธวัช โพธิ์เย็น นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ในนามของผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง Road Show ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรม Road Show ส่งเสริมการตลาดทำตลาดภาคกลาง ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในครั้งนี้ ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย (Buyer พบ Seller) การพบปะ และเจรจาธุรกิจ โดยนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ได้แก่ บริษัทนำเที่ยวผู้ประกอบการที่พักโรงแรมรีสอร์ท จำนวน ๑๕ บริษัท พบปะผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคกลางที่จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง เชื่อมโยงการตลาดด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังข้ามภูมิภาค ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ให้เป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และยั่งยืน เพื่อเป็นการสนองนโยบายด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง

อย่าไรก็ตาม คาดว่าการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดตรัง และจะมีจำนวนนักท่องเที่ยว เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดตรัง เชื่อมโยง ระหว่างภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้ประกอบการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก