ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ ร่วมกับกองพลทหารราบที่ ๙ ค่ายสุรสีห์ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ บริเวณพื้นที่โครงการ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดย คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ ร่วมกับกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี และ พันโท สุดประดิษฐ์ รอดประชา รองเสนาธิการ กรมทหารราบที่ 19 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พร้อมด้วยแม่บ้านทหาร จนท.ทหาร นักเรียน นักศึกษา และนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกันปลูกป่า

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้
1. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. เพื่อให้กำลังพลได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่า เพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ
3. เพื่อเพิ่มป่าไม้ในพื้นที่ให้มากขึ้นและลดปัญหาโลกร้อน
4. เพื่อเสริมสร้างและปลุกจิตสำนึกแก่ประชาชน รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

สำหรับพันธุ์ไม้ที่จะปลูกในวันนี้ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง ต้นพยุง ต้นประดู่ ต้นสัก ต้นมะค่าโมง รวมทั้งสิ้น 2,800 ต้น บนเนื้อที่ 12 ไร่