AIS จับรางวัลโครงการ แจกใหญ่ไฟกระพริบปี 62

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ AIS สำนักปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม เวลา 11.00 น. AIS จับรางวัล แจกใหญ่ไฟกระพริบปี 62 ให้กับร้านค้าปลีกที่มีรหัสร้านค้า ARS ในโครงการ เอไอเอส 13 จังหวัด โดยแบ่งเป็น ภาคกลางจะวันตก 7 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และภาคกลางจะวันตก 6 จังหวัด ได้แก่ อยุธยา สระบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี

@ โดย เปิดเบอร์ใหม่ในเครือข่ายเอไอเอส 3G หรือ 4G ระบบเติมเงินให้แก่ลูกค้า ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 และนำสติกเกอร์ที่ติดอยู่หลังกล่องซิมการ์ด (SIM Serial No.) ติดลงบนชิ้นส่วนที่บริษัทกำหนด พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน และจัดส่งมาที่บริษัท (และร้านค้า ARS ทำสำเนาเก็บเป็นหลักฐาน 1 ชุด)โดย 1 ชิ้นส่วน จะต้องติดสติกเกอร์ SIM Serial No. จำนวน 5 เลขหมาย และเบอร์ที่เปิดใหม่มีการเติมเงินค่าโทรไม่น้อยกว่า 50 บาท ภายใน 1 วันนับแต่วันที่เปิดเบอร์ ร้านค้า ARS จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการจับรางวัล หลังจากนั้นบริษัทจะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้โชคดี

– ครั้งที่ 1 เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และกำหนดจับรางวัลในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 23 สิงหาคม 2562
– ครั้งที่ 2 เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 และกำหนดจับรางวัลในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 22 ตุลาคม 2562

โดยได้รับเกียรติจาก คุณจันทรา ภูศรี ปลัดอำเภอเมืองนครปฐม ,พันตำรวจโท อุทัย สุมารัย รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม, คุณธัญพร ดังตราชู ออนไลน์นิวส์, คุณจีรภา รอดเอี้ยง สตาร์นิวส์ และ กรรมการจากเอไอเอส คุณกรกฤษ เสียงใส หัวหน้าแผนกงานวิศวกรรมภูมิภาค ภาคกลาง, คุณธวัช งามสมบัติ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดภูมิภาค-ภาคกลาง ร่วมเป็นสักขีพยาน จับรางวัล

รางวัลที่ 1 รถจักรยายนต์ ยี่ห้อ Yamaha Fino จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 46,000 บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมมูลค่า 92,000 บาท (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
รางวัลที่ 2 ทองคำรูปพรรณ 1 บาท จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมมูลค่า 44,000 บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
รางวัลที่ 3 ทองคำรูปพรรณ 2 สลึง จำนวน 6 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมมูลค่า 66,000 บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
รางวัลที่ 4 นาฬิกาเพื่อสุขภาพ Xiaomi Smartwatch Amazfit Stratos Plus จำนวน 4 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) รวมมูลค่า 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
รางวัลที่ 5 โทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อ Xiaomi รุ่น Redmi Note 7 จำนวน 6 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) รวมมูลค่า 42,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
รางวัลที่ 6 พัดลมไอเย็น ยี่ห้อ HATARI รุ่น HT-AC10R2 จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) รวมมูลค่า 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
รางวัลที่ 7 เครื่องชงกาแฟ ยี่ห้อ TEFAL รุ่น KP1208_S1 ความจุ 0.8 ลิตร จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมมูลค่า 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
รางวัลที่ 8 เงินอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ ROM จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมมูลค่า 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
รางวัลที่ 9 เงินอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ ROM จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมมูลค่า 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
รางวัลที่ 10 เงินอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ ROM จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมมูลค่า 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
รวมของรางวัลในการจับรางวัลครั้งที่ 1 จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 471,000บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)