สุพรรณบุรี ผนึกกำลังทุกภาคส่วนคุมเข้ม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

นายภูสิต  สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกินมาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ดังนั้น เพื่อควบคุมและลดปัจจัยสาเหตุที่ก่อให้เกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรีจึงผนึกกำลังทุกภาคส่วนอาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานขนส่งจังหวัด ตำรวจภูธร  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มทุกมาตรการ โดยเฉพาะการตรวจรถที่มีควันดำ การก่อสร้าง  การขนดิน บรรทุกดิน ต้องกวดขันให้มีการคลุมผ้าใบให้เรียบร้อย เกษตรกรที่เผาตอซัง ฝางข้าว /พืชไร่ การเผาป่า การเผาหญ้าบริเวณข้างถนนทางหลวงต่างๆ เป็นต้น
ทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี เร่งดำเนินการตามมาตรการที่จังหวัดกำหนด พร้อมขอความร่วมมือ ให้คณะอนุกรรมที่มีการแต่งตั้งไว้แล้ว ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและ ยานยนต์ ไปขับเคลื่อนตามมาตรการป้องกันและแก่ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศอย่างเคร่งครัดจริงจังตามกฎหมาย และฝากให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเครื่องวัดฝุ่นละอองเป็นรถโมบายมาใช้ อย่างไรก็ตามขณะนี้ ยังไม่พบค่าฝุ่นละอองที่เป็นอันตรายในพื้นที่เสียงของสุพรรณบุรี แต่เพื่อความไม่ประมาท ขอให้ประชาชนช่วยสอดส่องดูแล หากพบเห็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น รถควันดำ หรือการกระทำใดๆที่อาจก่อให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าวโทรแจ้ง สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง