สุพรรณบุรี ศูนย์ข่าว เดลินิวส์ ภาคตะวันตก เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเรื่องสั้นชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 5 แสนบาท

นายวัชระ พัฒนศรี หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคตะวันตก จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ,‎บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน), สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, ธนาคารออมสิน, บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ภูมิภวัน จำกัด  ฯลฯ  เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเรื่องสั้นทุกแนว อาทิ แนวสะท้อนการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคม แนวดราม่า โรแมนติก  แนวตลก   แนววิทยาศาสตร์   แนวลึกลับสืบสวน  แนวผี สยองขวัญ ฯลฯ  เข้าร่วมประกวด ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท
ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะนำลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ทุกวัน ซึ่งเจ้าของผลงานจะได้รับค่าตอบแทนเรื่องละ 1,500  บาท เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี จะนำผลงานที่ได้ลงตีพิมพ์มาตัดสินหารางวัลเรื่องสั้นชนะเลิศ รับเงินรางวัล 300,000 บาท รองชนะเลิศ 2 รางวัล ๆละ 50,000 บาท  และรางวัลชมเชย 10 รางวัล ๆละ 10,000 บาท

โดย เงื่อนไขการส่งผลงานประกวด

  1. รับผลงานเรื่องสั้นทุกแนว อาทิ แนวสะท้อนการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม แนววิทยาศาสตร์ แนวตลก ดราม่า โรแมนติก  สืบสวน  สยองขวัญ  ฯลฯ
  2. ไม่จำกัดเพศ อายุ ระดับการศึกษาของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 เรื่อง
  3. ผู้สมัครต้องส่งงานเขียนของตนเอง พิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นภาษาไทย โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด  ความยาว 6-7 หน้า กระดาษ A4 โดยใช้รูปแบบตัวอักษร Cordia New  ขนาด 16  Point  แล้วส่งไฟล์ผลงานมาที่ อีเมล์ Shortstory@dailynews.co.th
  4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นเรื่องที่เขียนใหม่ ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด และไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุกประเภทมาก่อนรวมถึงต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ที่ส่งผลงานต้องรับผิดชอบเพียงผู้เดียว และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัล
  5. ผู้เขียนต้องระบุชื่อ-นามสกุล หรือ/และนามปากกา (หากมี) พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (E-mail) ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมแนบไฟล์สำเนาบัตรประชาชนส่งมาด้วย
  6. คณะกรรมการตัดสิน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัลในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดขึ้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งไฟล์ผลงานเรื่องสั้นได้ที่ อีเมล shortstory@dailynews.co.th กำหนดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2562  – วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์  นับตั้งแต่ฉบับวันที่  18  พฤศจิกายน  2562  เป็นต้นไปทุกวัน  และติดตามรายละเอียดการเผยแพร่ได้ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์