จังหวัดนครปฐม ขอเชิญร่วมงาน “ตลาดจริงใจ FARMERS’ MARKET” เลือกซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรนครปฐมตัวจริง

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม จัดงานโครงการ “ตลาดจริงใจ FARMERS’ MARKET” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และต่อยอดการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน ส่งเสริมเกษตรกรมีรายได้ ตอบสนองตามแนวคิดการทำซีเอสวี (CSV) ของบริษัท ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ซึ่งการจัดโครงการ “ตลาดจริงใจ FARMERS’ MARKET” ในครั้งนี้ ยังถือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิต และมีโอกาสขยายธุรกิจสู่ศูนย์การค้าของซีพีเอ็น 34 สาขาทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่องไป

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

ภายในงานนำโดย ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วย คุณณัฏฐ์จิรา ศิริสาคร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม , คุณพัลลภ เวศย์วรุตม์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม , คุณประมวล ง้วนพริ้ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร , คุณทิม ไทยทวี นายกสมาคมส้มโอไทย และคุณมยุรี กาญจนมัจฉา ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ภายในงานพบกับบูธจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรกว่า 12 บูธ อาทิ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปเกษตรอินทรีย์ จังหวัดนครปฐม , ไทยทวี , สามพรานโมเดล SE , เมี่ยงคำสุขใจ เป็นต้น
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

พบกับงานโครงการ “ตลาดจริงใจ FARMERS’ MARKET” ในระหว่าง 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 นี้ อย่าลืมไปเลือกซื้อผัก-ผลไม้ปลอดภัย และสนับสนุนเกษตรกันได้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา