สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม จัดโครงการรวมพลัง อช. สานต่อที่พ่อทำ สร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยใจอาสา

สานต่อที่พ่อทำ สร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยใจอาสา

    วันที่ 26 มกราคม 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนโสตศึกษา ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลัง อช. สานต่อที่พ่อทำ สร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยใจอาสา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 49 ปี โครงการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน หรือ อช. จังหวัดนครปฐม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการรวมพลังอาสาพัฒนาชุมชน อีกทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติคุณงามความดีของอาสาพัฒนาชุมชนที่เสียสละทำงานเพื่อส่วนรวม ตลอดจนประกาศเกียรติคุณให้สาธารณชนได้รับรู้และเห็นพลังที่เข้มแข็งของอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

สานต่อที่พ่อทำ สร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยใจอาสา

    นางศิริ กำปั่นทอง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2512 มอบให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตใจเสียสละเข้ามาเป็นอาสาพัฒนาชุมชน ทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการดำเนินกิจกรรม โครงการฯ ปัจจุบัน จังหวัดนครปฐม มีผู้นำอาสาพัฒนาพัฒนาชุมชน จำนวน 200 คน และอาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 3,248 คน ซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้ร่วมเป็นจิตอาสาจัดทำดอกไม้จันทน์ และร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และปัจจุบันร่วมเป็นจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” อย่างต่อเนื่อง

สานต่อที่พ่อทำ สร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยใจอาสา

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีอาสาพัฒนาชุมชนทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อ่านสารรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย จากนั้นผู้นำอาสาพัฒนาพัฒนาชุมชนกล่าวนำคำปฏิญาณตนของอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อด้วยการแสดงของนักเรียน การมอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกีรติอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560 ระดับกรม จำนวน 14 ราย ระดับจังหวัด 7 ราย การแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียนโสตศึกษา และการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กแก่นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา จำนวน 200 คน