ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ที่ยื่นถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ที่ยื่นถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายกสมาคมสตรีจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และชาวบ้านตำบลบางระกำ ร่วมมอบบ้านพระราชทานแก่ผู้ยากไร้ ที่ยื่นถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ ซึ่งมอบให้กับนางสาววิมล อุ่นจิต อายุ 60 ปี ที่บ้านเลขที่ 27/8 หมู่ที่ 4 ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ที่ยื่นถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ
สืบเนื่องจากสำนักงานองคมนตรีแจ้งจังหวัดนครปฐม ได้รับเรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาจาก นางสาววิมล อุ่นจิตร ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ในที่ดินของคนอื่น สภาพบ้านบ้านพักอาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่มีเงินซ่อมแซม ประกอบกับมีโรคประจำตัว และเป็นชาวบ้านที่มีฐานะยากจน จังหวัดนครปฐม จึงร่วมกับ อำเภอนครชัยศรี สมาคมสตรีจังหวัดนครปฐม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และ องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ประสานพลังความสามัคคีจากผู้มีเมตตาจิต ร่วมระดมทุนกำลัง ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้างบ้านจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับผู้ยากไร้ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และถุงยังชีพ สำหรับใช้ในการดำรงชีวิตให้กับ นางสาววิมล อุ่นจิตอีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว