อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมเปิดแข่งขันกีฬารถจักรยานยนต์โมโตครอส อิเดมิตสึ ไทยแลนด์ ซุปเปอร์คอรส 2019 สนาม 9

ที่ จ.ขอนแก่น นายวรทัศน์ ธุรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธาน เปิดแข่งขันกีฬารถจักรยานยนต์โมโตครอส อิเดมิตสึ ไทยแลนด์ ซุปเปอร์คอรส 2019 รายการ Idemitsu Thailand Supercross 2019 สนาม 9 ขอนแก่น โดยมีนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี ในฐานะ นายกสมาคมกีฬารถจักรยานยนต์ 360 องศา และนายกรินทร์ศักดิ์ ด่านวิบูลย์ ผู้จัดการแข่งขันสนามชุมแพโมโตเซอร์กิตให้การต้อนรับ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนได้เรียนรู้และเห็นทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และทั้งในการแข่งขันกีฬาและขับขี่ในชีวิตจริงเพื่อพัฒนาทักษะของนักกีฬาในระดับท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและก้าวไปสู่ระดับอาชีพ
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมกีฬารถจักรยานยนต์ 360 องศา(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี) กล่าวว่า การแข่งขันกีฬารถจักรยานยนต์โมโตครอส รายการ “IDEMITSU THAILAND SUPERCROSS2019”  ร่วมกับสมาคมกีฬารถจักรยานยนต์ 360 องศา และน้ำมันเครื่องอิเดมิตสึ ผู้นำด้านน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่น ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ

เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนากีฬาแข่งขันรถจักรยานยนต์โมโตครอส ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาแข่งขันรถจักรยานยนต์โมโตครอสนี้ ชมรมโมโตครอสทั่วจังหวัดในประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนและจัดการแข่งขันในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับเยาวชน ระดับประชาชน โดยมีความมุ่งหวังที่จะให้กีฬาเข้าไปอยู่ในหัวใจของชาวจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งสร้างระเบียบวินัย สร้างความรัก ความสามัคคี การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬารถจักรยานยนต์ โมโตครอส ให้แก่ชาวจังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป

โดยมีนักแข่งรถจักรยานยนต์วิบาก ระดับแนวหน้าทั่วประเทศไทย มาทำการแข่งขัน 200 กว่าคน