นครปฐม สาธารณสุขชื่นชมโรงเรียนดำเนินการป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A และ B ในโรงเรียน ดูแลสุขภาพนักเรียนใกล้ชิด

นครปฐม สาธารณสุขชื่นชมโรงเรียนดำเนินการป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A และ B ในโรงเรียน ดูแลสุขภาพนักเรียนใกล้ชิด

โดยความร่วมมือกันอย่างรวดเร็วของฝ่ายสาธารณสุขและโรงเรียนในอำเภอกำแพงแสน ได้ร่วมกันจัดมาตรการควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่

นครปฐม สาธารณสุขชื่นชมโรงเรียนดำเนินการป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A และ B ในโรงเรียน ดูแลสุขภาพนักเรียนใกล้ชิด
พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 กล่าวชื่นชม คณะผู้บริหารโรงเรียนที่ให้ความสําคัญในการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค หลังพบนักเรียนเป็นหวัดหลายคน มีการตรวจวินิจฉัยพบเป็นไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ เอ และ บี ขณะนี้สามารถควบคุมการระบาดในโรงเรียนได้ดีมาก ถือเป็นมาตรการเชิงรุกที่น่าชื่นชม และเป็นแบบอย่างในการร่วมกันดำเนินการควบคุมป้องกันโรค

นครปฐม สาธารณสุขชื่นชมโรงเรียนดำเนินการป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A และ B ในโรงเรียน ดูแลสุขภาพนักเรียนใกล้ชิด

นพ สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวว่าจากกรณีข่าว โรงเรียนในอำเภอกำแพงแสน ได้มีนักเรียนป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ เอ และ บี โดยทางโรงเรียนได้มีมาตรการหยุดเรียนเป็นเวลา 10 วัน นั้น. ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมได้ร่วมกับทางโรงเรียนดำเนินการกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดห้องเรียน จุดสัมผัสต่างๆ และได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว แก่บุคลากรโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน เน้นหากมีอาการเจ็บป่วย ไข้ ไอ มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตัว ให้พบแพทย์และพักรักษาตัวที่บ้าน ตามคำแนะนำของแพทย์. รวมทั้งได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน ติดตามนักเรียนทุกชั้นเรียน เพื่อเฝ้าระวังอาการป่วย

นครปฐม สาธารณสุขชื่นชมโรงเรียนดำเนินการป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A และ B ในโรงเรียน ดูแลสุขภาพนักเรียนใกล้ชิด

ทั้งนี้ได้กำชับ สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ให้รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ และชักชวนให้ คุณครูและนักเรียน เป็นผู้นำในการ สร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี กินร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ และใส่หน้ากากอนามัย หากไปในที่ชุมชนหรือมีอาการหวัด และหากมีการเปิดเรียนให้ร่วมคัดกรอง ไข้หวัดใหญ่กับนักเรียนทุกคน เพื่อป้องกันการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ เอ และ บี ดังกล่าว