สุพรรณบุรี D-day พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19 ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน/โรงเรียน และในพื้นที่เศรษฐกิจ

วันนี้(24 มี.ค.63) บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์  ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมรณรงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVD – ๑๙”ภายใต้ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนโรงเรียน
พร้อมกล่าวว่า สถานการณ์ล่าสุดของประเทศ ในวันนี้ แม้ยังไม่เข้าสู่การแพร่ระบาดในระยะที่ ๓ แต่มีแนวโน้มในการแพร่กระจายที่เพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้มีมติปิดสถานที่ต่างๆ ที่อาจมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเป็นการชั่วคราวไปแล้ว การที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากเป็นการทำความสะอาดเมือง  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือCOVD . ๑๙”  แล้ว ยังมีการแจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือรวมถึงการให้ความรู้แก่ประชาชนด้วย ซึ่งมั่นใจว่าถ้าประชาชนและทุกภาคส่วน ร่วมมือ ร่วมใจกัน เราทุกคนจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้

ด้านนายเอกพันธ์  อินทร์ใจเอื้อ  นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การรณรงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVD – ๑๙” เริ่มตั้งแต่บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ถึงวัดไชนาวาส ซึ่งถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของตัวเมืองสุพรรณบุรี

โดยที่ผ่านมา มีจิตอาสา สมัครใจเย็บหน้ากากผ้า เพื่อแจกแก่ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาล หากใครยังไม่ได้รับขอให้แจ้งความประสงค์ได้ที่ผู้นำชุมชน  อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชน ร่วมกันปฏิบัติตนในการป้องกันโรคตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยการ กินร้อน ช้อนกลางส่วนตัว  ล้างมือบ่อยๆ และหลีกเลี่ยงไปที่ชุมชน