ตรัง ประชุมหารือการเชื่อมโยงเผยแพร่ เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว วัฒนธรรม
จังหวัดตรัง ประชุมหารือการเชื่อมโยงเผยแพร่ เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว วัฒนธรรม จังหวัดตรัง ผ่าน live broad cast โดยความร่วมมือ Tik Tok

ที่ห้องประชุมลิบง ศาลากลางจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน ในการประชุมหารือความร่วมมือกับ ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน เพื่อเชื่อมโยงเผยแพร่ เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว วัฒนธรรม ของจังหวัดตรัง พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดตรัง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) วัฒนธรรมจังหวัดตรัง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง   ทั้งนี้ ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน ได้นำเสนอโครงการประชาสัมพันธ์ความ เป็นประเทศไทย อันประกอบด้วย ไทยน่าชม ไทยน่าเที่ยว และไทยน่าซื้อ ผ่านรูปแบบ Live Broadcast โดยร่วมกับ TikTok ซึ่งเป็น Application ที่ประเทศจีนใช้ประโยชน์ในการทำการค้าเชิงพาณิชย์ผ่านคลิปวีดีโอสั้นๆ

สำหรับจังหวัดตรัง นับเป็นโอกาสที่ดีในการนำเสนอสินค้าเด่น บริการดี การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม    ที่เป็นเอกลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักในประเทศจีนเพิ่มขึ้นในวงกว้าง ซึ่งการ Live Broadcast ผ่าน Application TikTok ที่มียอด Follow กว่า 70 ล้านคน จะทำให้เกิดการเผยแพร่การจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบใหม่ นับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูตลาดท่องเที่ยวภายหลัง Covid-19 เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีของจังหวัดตรังและประเทศไทย เสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทย-จีน และกระชับความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีระหว่างไทยและจีน