ตรัง มทภ.4 ประธานอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล
กองทัพภาคที่ 4 โดยกองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร  ตำบลกะปาง  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ที่วัดก้างปลา  ตำบลที่วัง  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พลโทพรศักดิ์  พูลสวัสดิ์  แม่ทัพภาคที่ 4  เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ตามที่กองทัพบกได้กำหนดให้หน่วยขึ้นตรงในแต่ละกองทัพภาคจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อให้พสกนิกรไทยได้แสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทย

ทั้งนี้ในส่วนของกองทัพภาคที่ 4 โดยกองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร และหน่วยขึ้นตรงกำหนดจัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่วัดก้างปลา ตำบลที่วัง  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับกำลังพลผู้สมัครอุปสมบทเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เป็นกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 และประชาชน รวมจำนวน 99 นาย